Tütün Çeşitleri

Tütün çeşitleri ülkemizde üretilen tütünler yetiştirildikleri bölgeler, toprak yapısı, bulundukları  ekolojik faktörler, irsi özellikleri nedeni ile farklı karakter gösteren tipler olmuşlardır. Yerli tütünler, üretim bölgelerine göre 2  gruba ayrılmaktadır. Ege, Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütünleri diye gruplandırılır.

18. yüzyıldan itibaren geleneksel bir tarım kolu haline gelen tütüncülük, Türkiye’nin birçok bölgesine yayılmıştır. Tütün iç tüketimi karşılamak ve ihracat maksadıyla üretilmektedir. Türkiye genelinde farklı tütün çeşitleri üretilmekte, aynı zamanda bu çeşitler bölgelere göre de değişmektedir.

Türkiye’de üretilen tütünlerin %98’i sun-cured (Güneşle kurutulan) tipi, oriental tütünlerdir.Geri kalan kısmı dark air-cured (Sigar), fl ue-cured (Virginia), light air-cured (Burley) üretimi şeklindedir


EGE  BÖLGESİ TÜTÜNLERİ
Türkiye’de Ege Bölgesi üretim alanı, miktarı ve ihracattaki payı ile ilk sırayı almaktadır. Bu bölgede üretilen tütünler uluslararası piyasada İzmir tütünleri olarak tanınırlar. Bölgede üretilen tütünler yeknesak ve standart bir durum gösterirler.

Tütün çeşitleri genellikle küçük yapraklı, sapsız, açık sarı-kırmızı renkli, ince damarlı, kıvırcık görünüşlü, kuvvetli bir dokuya sahiptirler. Nikotini düşük, yanmaları yavaş, tatlı içimli, kokulu tütünler olan Ege bölgesi tütünleri, sert karakterli harmanların sertliğini azaltma, yavan içimli harmanları tatlılaştırma ve nötr harmanlara koku verme özellikleri nedeniyle sigara yapımcıları tarafından aranmaktadır.

Tütünün hektar verimi tamamen iklim şartlarına bağlıdır. Çünkü yerli tütünler sulanmaz ve gübre atılmaz. Yağış miktarının fazla olduğu yıllarda tütün verimi yüksek olur. Hektar verimi bölge için ortalama 900 kilodur. Bir ekiciye düşen ürün miktarı ortalama 500 kilo civarındadır.


GÜNEYDOĞU BÖLGESİ TÜTÜNLERİ
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi tütün çeşitleri genellikle sert içimli, tok, kokulu ve kehribar sarısı renk gösteren oldukça kaliteli tütünlerdir. Ekim alanları ve üretimleri fazla olmamakla beraber, vasıflarının keskinliği nedeniyle önemlidirler.

Türkiye genelinde kalitesinden dolayı ve içim özellikleri bakımından orijinal bir içime sahip olduğu için en çok tercih edilen tütün çeşit sınıfı Çelikhan  ve Adıyaman tütünüdür . Çelikhan tütünü  ve Adıyaman Tütünü  doğal şartlar itibariyle Türkiye de tütün ikliminin şartlarını eksiksiz sağlayan bir olanağa sahiptir.

Bu sebepledir ki  Çelikhan tütünü en kaliteli içime sahiptir. Yumuşak , sert ve orta içime sahip olabilen Çelikhan tütünü farklı şekillerde talep edilmektedir

Adıyaman tütünü; Biz tütün üreticisi  olarak Çelikhan  ve Adıyaman tütünlerini  kendi  üretimimiz  sonucu  tedarik ederek müşterilerimizin kullanımına  sunmaktayız.


Haberler Diğer Başlıklarımız


Toplam Haberler: 31